Krajowy System Informacji Doradczej

Dzierżawa gruntu rolnego PDF Drukuj Email
środa, 29 września 2010 10:47

dot. dzierżawy gruntu rolnego

 

Pan Grzegorz, właściciel gospodarstwa rolnego zapytuje czy może wydzierżawić 26 ha osobie, która nie posiada wykształcenia rolniczego?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Nie ma przeszkód do zawarcia umowy dzierżawy, która powinna szczegółowo określać warunki:

- przedmiot dzierżawy,

- okres trwania umowy,

- wysokość czynszu,

- sposób wykonywania,

- terminy płatności,

- sposób rozwiązania.

 

Sedzia Irena Lis