cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

MŁODY ROLNIK -WYPLATA PREMII

Witam mam na imię Szymon mam 21lat ukończyłem technikum rolnicze. Mam pytanie:
1) Czy już wiadomo o terminie kiedy Agencja zacznie przyjmować wnioski od rolników o przyznanie pomocy finansowej z działania "Ułatwienie startu młodym Rolnikom"?

2) Moi rodzice prowadzą fermę drobiu (jajka konsumpcyjne ściółkowe). Czy jest możliwość dofinansowania np. na zakup automatycznych gniazd dla kur chowanych na ściółce. I czy muszę włożyć w tą inwestycję swój wkład własny - .Jeśli tak to w jakiej wysokości?

3) Dwa kurniki wraz z zabudowaniami (magazyny, garaże) są pokryte eternitem. Czy jest możliwość dotacji na zmianę pokrycia tych oto budynków?

To by było na tyle z góry bardzo dziękuję za odpowiedż. Pozdrawiam

Odpowiedź:

1.      Na tą chwilę nie jest znany termin ogłoszenia naboru z tego działania.

2.      Jest możliwość modernizacji produkcji drobiarskiej polegającej m.in. na zakupie wyposażenia budynków do produkcji rolnej. Nie ma tu określonego wkładu własnego. Pan musi zrealizować planowane inwestycje i rozliczyć się z nich w wysokości 70% z kwoty 75 000 zł w ramach otrzymanej premii młodego rolnika.

 

3.      Nie ma dotacji na zmianę/wymianę pokrycia dachu. Musi to być modernizacja obiektu. Koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji.

            Przykład: Koszt operacji polegającej na wymianie skorodowanego pokrycia dachowego na      nową blachę może być kosztem kwalifikowalnym w sytuacji, gdy np. poza wymianą     pokrycia dachowego na budynku inwentarskim, dokumentacja techniczna będzie       przewidywała np. modernizację(przebudowę) w postaci wykonania ocieplenia dachu  pianką poliuretanową, wydzielenie pomieszczeń magazynowych wspomagających             dosuszanie składanego tam siana lub zakup i montaż urządzeń poprawiających wentylację        budynku, zakup i montaż kalenicy dachowej lub inną inwestycję towarzyszącą, która         wprowadza element modernizacji w odniesieniu do danego obiektu budowlanego.

           

I.        Gradka

            CDR O/Radom