cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam, mam pytanie dotyczące programu Młody rolnik, jeżeli pracuje na pełny etat, opłacam wszystkie składki, więc nie opłacam składki KRUS. Rodzice chcieliby mi przekazać część gospodarstwa, mogę w takiej sytuacji ubiegać się o dofinansowanie z tytułu tego programu?
pozdrawiam
Grzegorz

Odpowiedź:

Zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia (Dz. U. Nr 200, poz. 1443) decyzję o przyznaniu pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 180 dni od dnia doręczenia tej decyzji, minimalnego warunku, jakim jest ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik.

 Ponadto zgodnie z § 18 pkt ust. 1 pkt 5 rozporządzenia beneficjent powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy.

Niespełnienie tego wymogu (ubezpieczenia w KRUS) skutkuje zwrotem premii „MR”.

Według mnie nie może Pan pracować ponieważ ubezpieczenie w ZUS jest zawsze nadrzędne nad ubezpieczeniem w KRUS.

By być całkowicie pewnym, odsyłam Pana po więcej informacji do placówek ZUS i KRUS.

Podaję także adresy stron internetowych, gdzie jest mowa o podleganiu ubezpieczeniu i podejmowaniu pracy.

źródło: www.krus.gov.pl

Źródło: www.bankier.pl

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ubezpieczenie-w-KRUS-i-w-ZUS-Kiedy-skladki-placi-sie-podwojnie-1519918.html


Ubezpieczenie w KRUS i w ZUS. Kiedy składki płaci się podwójnie?
Gazeta Podatkowa nr 99/(305) z dnia 2006-12-11, str. 8

http://www.eporady24.pl/umowa_o_prace_a_dotacja_z_programu_ulatwianie_startu_mlodym_rolnikom,pytania,2,79,3896.html

I.       Gradka CDR O/Radom