cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Witam jestem z województwa Lubelskiego. Mam takie pytanie, posiadam wykształcenie średnie ukończyłem technikum mechaniczne o profilu
 naprawa i obsługa pojazdów samochodowych; egzamin zawodowy nie wiem czy zdałem bo jeszcze nie było wyników. Maturę zdałem. Czy z tym
 wykształceniem mogę się ubiegać o dofinansowanie na młodego rolnika? i jakie warunki muszę jeszcze spełnić?? Przedmioty zawodowe nie
 były związane tylko z samochodami większość przedmiotów to były bardziej ogólnie do maszyn różnych, wszelakiego zastosowania. Liczę na odpowiedź.
 pozdrawiam !
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r z późniejszymi zmianami ( RMRiRW z dnia 12 lutego 2008r a
następnie z dnia 20 marca 2009r) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym
rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pomoc może być przyznana osobie, która posiada odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Kwalifikacje zawodowe określa Załącznik do Rozporządzenia i zgodnie z nim wykształcenie techniczne jakie spełnia wymogi Rozporządzenia
to m.in. technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze. Z tego co Pan pisze, Pana specjalność to naprawa i obsługa pojazdów
samochodowych. Nie posiada więc Pan wykształcenia uznanego za rolnicze.Oczywiście może Pan ubiegać się o pomoc ale  musi Pan zobowiązać sie do
uzupełnienia wykształcenia w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.  Proszę zapoznać się z powyższym Rozporządzeniem
dostępnym na stronach internetowych i zobaczyć, które kierunki studiów lubszkół pomaturalnych odpowiadałyby Panu i dały kwalifikacje zawodowe.

Inne warunki jakie musi Pan spełniać jako osoba ubiegająca się o pomoc określa §2 Rozporządzenia lub §7 jeśli ziemię otrzyma ( otrzymał) Pan w
drodze darowizny i jest Pan w trakcie nauki w systemie dziennym. Jeszcze raz bardzo proszę o zapoznanie się z Rozporządzeniem.
Barbara Grygo