cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

witam

Proszę o odpowiedź na pytanie.

Jeżeli rolnik zrezygnuje ze zwolnienia i przejdzie na zasady ogólne to sprzedając swoje towary lub usługi ze stawką VAT np. 8 %, a kupuje części z VAT 23% to ile procent VAT z zakupionych części i towarów może odliczyć, oraz czy możliwa jest rezygnacja z zasad ogólnych i powrót do RR.
Marek …….. .

Odpowiedź:

Rolnik ryczałtowy jest zwolniony z VAT.

Będąc rolnikiem ryczałtowym można zrezygnować ze zwolnienia podatkowego związanego ze statusem rolnika ryczałtowego.

Dokonując rezygnacji przestajemy być rolnikiem ryczałtowym i stajemy się rolnikiem działającym na tzw. zasadach ogólnych.

 „ …Rolnik ryczałtowy ma prawo do rezygnacji ze zwolnienia z podatku. Od 01 kwietnia 2011 r. niemalże wszystkie warunki utrudniające taką rezygnację*  zostały z przepisów usunięte. Obecnie wymagana jest jedynie stosowna rejestracja takiego rolnika w urzędzie skarbowym (na formularzu oznaczonym symbolem VAT-R).
Od początku miesiąca następującego po złożeniu rezygnacji ze zwolnienia i rejestracji rolnik staje się podatnikiem VAT, opodatkowanym na zasadach ogólnych. Sprzedaje on produkty rolne objęte w większości stawką VAT 5 i 8%.
Prawo do odliczania podatku.
Rolnik będący podatnikiem VAT, jak każdy sprzedający towary i usługi objęte podatkiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktur zakupu. Musi on prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów oraz składać deklaracje podatkowe.
Rolnik, który sprzedaje wyłącznie towary rolne, może wybrać kwartalną metodę rozliczania się z podatku VAT.
Od 1 stycznia 2014 r. – 6,5% zamiast 7%
Od 1 stycznia 2014 roku wysokość stawki ryczałtowego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych spadnie do 6,5%...”.

Źródło: http://www.podatki.egospodarka.pl/64251,Podatek-VAT-w-rolnictwie,3,65,1.html

Rolnik prowadzi ewidencję i następnie oblicza na podstawie obowiązujących stawek VAT i kosztów faktycznie poniesionych, podatek naliczony i podatek należny.

Podatek VAT naliczony to kwota, którą rolnik płaci nabywając towary lub usługi.

Podatek VAT należny, to kwota podatku, którą rolnik musi wpłacić do urzędu skarbowego w związku ze sprzedażą swoich produktów.

Rolnik ryczałtowy, który zrezygnował ze zwolnienia z VAT, może do niego powrócić po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia.

 

I.       Gradka

CDR O/Radom