cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam.

 

Mam na imię Daniel chciałbym się dowiedzieć czy otrzymam premię dla młodego rolnika a moja sprawa wygląda tak: 

mam 22 lata i ziemię którą otrzymałem w drodze darowizny(10,7h) mając 12 lat. Skończyłem szkolę zawodową o kierunku mechanik samochodowy a następnie zapisałem się do technikum uzupełniającego o profilu technik rolnik, które kończę w tym roku. Nie prowadziłem jeszcze działalności rolniczej nie płaciłem krus, itp. Moją ziemia zajmują się teraz moi rodzice którzy także posiadają gospodarstwo rolne (22h) moje pytanie brzmi czy mogę ubiegać się o premie dla młodego rolnika w naborze 2014 a może poczekać na 2015 słyszałem, że w nowym naborze ma być 5 lat czasu od przejęcia gospodarstwa dodam tylko że jestem z woj. mazowieckiego.

 

pozdrawiam Daniel

 

z góry dziękuję za odpowiedz.

 

Odpowiedź:

Nie posiadam wiedzy o terminach naboru wniosków z tego działania w ramach nowego PROW 2014-2020. Proponuję poczekać do chwili zatwierdzenia „Programu” i rozpoczęcia jego wdrażania w Polsce.

Na razie wiadomo jest tyle:

Beneficjenci

Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie) i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, czyli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.  O prowadzeniu gospodarstwa jako kierujący gospodarstwem rolnym świadczą m.in.:

·       uzyskanie wpisu do ewidencji producentów rolnych,

·       zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, 

·       wystąpienie o płatności bezpośrednie,

·       wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,

·       prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

Pozostałe informacje.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych jest spełniony, jeżeli młody rolnik posiada kwalifikacje rolnicze, potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub odpowiedni staż pracy w rolnictwie.

I.       Gradka

CDR O/Radom