cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

jestem z woj. podlaskiego chciałbym się dowiedzieć, kiedy będzie można składać wnioski dla młodych rolników?

 

Odpowiedź:

Nie posiadam wiedzy o terminach naboru wniosków z tego działania w ramach nowego PROW 2014-2020.

Na razie wiadomo jest tyle:

Beneficjenci

Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie) i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, czyli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.  O prowadzeniu gospodarstwa jako kierujący gospodarstwem rolnym świadczą m.in.:

·       uzyskanie wpisu do ewidencji producentów rolnych,

·       zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, 

·       wystąpienie o płatności bezpośrednie,

·       wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,

·       prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

Pozostałe informacje.

Kwoty i wielkość wsparcia - 75 000 zł.

 

I.      Gradka CDR O/Radom