cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam. w tym roku chciałbym skorzystać z dotacji w ramach programu Młody Rolnik, ziemia jest obecnie w posiadaniu mojej mamy, ponadto obecnie posiadana powierzchnia użytków rolnych jest poniżej średniej wojewódzkiej. Czy w obecnej sytuacji możliwe jest składanie wniosku?

Ponadto chciałbym zapytać czy osoba która posiada wykształcenie wyższe rolnicze w wieku 26 lat nie posiadająca własnej ziemi (przepisanej na siebie) chcąca  prowadzić działalność rolniczą może skorzystać z innych programów przewidzianych na lata 2014 - 2020 lub innych źróde?

z góry dziękuje za odpowiedź pozdrawiam Szymon ...

Odpowiedź:

Na pewno będą takie możliwości w ramach nowego programowania PROW 2014-2020 w ramach np. : „Młodego Rolnika”, „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czy tzw. „Restrukturyzacji małych gospodarstw”.

Obecnie jednak dokument programowy jest w fazie projektowania i konsultacji i pewne założenia mogą jeszcze ulec zmianie.

W związku z tym podam b. krótką informację tylko o premii „Młodego Rolnika”, zachęcając do zapoznania się z dokumentem nowego PROW-u ściągając go ze strony MRiRW lub otwierając ten link:

II projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Młody Rolnik – premia:

Beneficjenci

Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie) i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, czyli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący. Kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo osobiście (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem.

jący.  O prowadzeniu gospodarstwa jako kierujący gospodarstwem rolnym świadczą m.in.:

·       uzyskanie wpisu do ewidencji producentów rolnych,

·       zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, 

·       wystąpienie o płatności bezpośrednie,

·       wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,

·       prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

·       Pozostałe informacje.

- Kwoty i wielkość wsparcia - 100 000 zł.

- Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w  pełnym zakresie przez okres co najmniej 1 roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

·       Kwalifikacje.

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przez beneficjentów poddziałania „Premie dla młodych rolników”.

 

I.      Gradka CDR O/Radom