cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam, mam pytanie. W grudniu ubiegłego roku rodzice przepisali na mnie gospodarstwo rolne. Czy wiadomo już coś, czy w tym roku będzie można ubiegać się o dotacje dla młodego rolnika. Wiem, że o taką dotację można ubiegać się w ciągu pierwszego roku po przepisaniu gospodarstwa, czyli że jeżeli w tym roku program nie ruszy to już nie będę się w przyszłym roku mógł ubiegać?

 Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

Jeśli zostanie ogłoszony nabór wniosków z tego działania w tym roku (2014) to tylko ze  „starego programu” PROW 207-2013.

W związku z tym podaję informacje obowiązujące w dotychczasowym PROW 2007-2013.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 17 października 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

.

Wymagania dotyczące wnioskodawcy.

Pomoc może uzyskać osoba:

1)      pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat;

2)      nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

3)      posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

4)       zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego albo osoba, która:

a)   rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a do dnia wydania decyzji przyznającej pomoc nie może upłynąć więcej niż 18 miesięcy,

b)  była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, nabytej w drodze spadku, ale w terminie 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość albo zbyła udziały w jej współwłasności,

 

Wielkość docelowa tworzonego/przejmowanego gospodarstwa to średnia krajowa, wynosząca obecnie 10,42 ha użytków rolnych.

Nowe zasady w zakresie młodego rolnika w nowym programie PROW 2014-2020 są na etapie projektowania i  trudno jednoznacznie określić czy mógłby się Pan ubiegać?!

 

I.Gradka CDR O/Radom