cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
 
Zwracam sie do Państwa z prośbą o odpowiedź na 2 pytania. Pierwsze, to właściwie sugestia dotycząca aplikacji do planu rolnośrodowiskowego, w którym, w arkuszu dotyczącym wypasów jest błąd dotyczący obsady zwierząt. W aplikacji Pana Kiedrowskiego, przy wpisywaniu obsady, jeśli wpisujemy obsadę 0,3 DJP/ha  pojawia sie sugestia, że w pakietach są tylko dwie możliwości obsady 0,5 lub 1, tymczasem w pakiecie 3.1 przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym maksymalna obsada wynosi 0,3 DJP/ha !  Drugie, to pytanie dotyczące pakietu Ochrona zagrożonych ptaków i siedlisk na / poza Naturą  w wariancie łąki wilgotne i świeże. Moje pytanie brzmi, czy użytkowanie kośno-pastwiskowe zostało przez ustawodawcę pominięte przez przypadek, czy można łąki te tylko wypasać lub tylko kosić?
 
Pani posiada pierwszą wersję planu rolnośrodowiskowego, która w międzyczasie została uaktualniona i zawieszona na stronie internetowej CDR jak i MRiRW. Oprócz obsady zostały również uaktualnione minimalne wymogi, w związku z tym zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej i ściągnięcie aktualnej wersji planu.
W odpowiedzi na drugie pytanie w warinancie 4.6 i 4.7 nie ma zakazu użytkowania kośno - pastwiskowego. W wymogach mamy zapisane, że kosić można w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września oraz dopuszcza się wypasanie od dnia 21 lipca do dnia 15 października. Oznacza to że taką łąkę można skosić a następnie wypasać pod warunkiem, że tak jest zapisane w dkokumentacji przyrodniczej.
Barbara Sazońska