cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

chciałbym zapytać o wymagane warunki do zostania rolnikiem. W tym roku skończę szkołę średnią. Czytałem, że potrzebny jest 3 letni staż w rolnictwie, aby otrzymać zgodę na przejście na KRUS i co się z tym wiąże możliwość zakupu ziemi rolnej. I tu moje pytanie.

  1. Jakie zawody zaliczają się do tego 3 letniego stażu ?
  2. Czy te 3 lata są bezwzględnie wymagane czy jest może szansa na krótszy okres (np. poprzez ukończenie zawodowego kursu rolniczego)?
  3. Czy jest uznawany czas pracy zagranicą ?

Odpowiedź:

Ad.1. Nie ma takiego wymogu (3 letni staż pracy). Żeby się ubezpieczyć w KRUS trzeba posiadać co najmniej 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych lub prowadzić dział specjalny – ubezpieczenie z mocy ustawy i w pełnym zakresie lub nie posiadając 1 ha przeliczeniowego i działu specjalnego – ubezpieczenie dobrowolne na wniosek,, oczywiście nie podlegamy innemu ubezpieczeniu np. ZUS (z tytułu pracy).

Żeby zostać rolnikiem wcale nie trzeba być ubezpieczonym w KRUS!

Te pytania są bardziej zasadne przy zakupie gruntów rolnych w myśl zmienionej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Tak, ale zawsze można wystąpić do Dyrektora KOWR-u o wyrażenie zgody na zakup gruntów nie spełniając któregoś z wymogów.

Temat jest niestety dużo szerszy by to opisywać w tej informacji.

Ad. 2 i 3 j.w.

Ireneusz Gradka

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Radomiu