cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Wzrost GVA -PROW, modernizacja gospodarstw rolnych

Witam,

W związku z faktem, iż w nowym PROW 2014-2020 w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” obligatoryjnym będzie zwiększenie o co najmniej 10 % GVA odnośnie roku bazowego bardzo proszę o wyjaśnienie mi poprzez jakie operacje/inwestycje mogę osiągnąć taki wzrost wartości dodanej brutto, aby był on uznawany przez ARiMR?? Jak ta sytuacja wyglądała w dotychczasowych PROW 2007-2013, choćby w naborze z wiosny 2013?

Przykładowo:

1. Czy wnioskując o maszyny rolnicze  w sytuacji gdy zobowiążę się we  wniosku o przyznanie pomocy do  zwiększenia areału gospodarstwa, to czy przyczyni się to do wzrostu GVA???

2. Czy wnioskując o maszyny rolnicze, których dotychczas nie posiadałam, a płaciłam za usługi (prace polowe) lub wynajem maszyn i czy jeżeli  po zakupie wnioskowanych maszyn odejdą mi koszty najmu/ usług to czy to będzie uznawane jako wzrost GVA?

3. Czy wnioskując o maszyny rolnicze wzrost GVA osiągnę gdyż poprzez zastosowanie nowoczesnych maszyn poprawię jakość/ ilość plonu poprawiając poprzez nie agrotechnikę??

4. Czy budując/ modernizując budynki inwentarskie i zwiększając liczbę stanowisk oraz  liczbę zwierząt osiągnę wzrost GVA?

5. Czy budując/modernizując budynki paszowe osiągnę wzrost GVA? Jeżeli będę miała gdzie przechowywać zboże to przetrzymam je i sprzedam w okresie późniejszym (zima, wiosna po żniwach),  kiedy to cena jest wyższa niż podczas okresu zbioru??

6.  Czy w momencie gdy w ramach operacji wybuduję suszarnię i wtedy będę sprzedawała zboże o takiej wilgotności, która zapewnia najwyższą  cenę to osiągnę wzrost GVA?

7. Gdy zmodernizuję system zadawania paszy zwierzętom, zautomatyzuje przenośniki paszowe, stacje paszowe lub w przypadku bydła/krów  zakupię wóz paszowy co przyczyni się do lepszego wykorzystywania paszy, szybszych przyrostów dziennych (krótszy okres utrzymywania zwierzęcia przed sprzedażą), lepszej jakości mięsa/ mleka, czy taki wzrost GVA jest prawidłowy z punktu widzenia ARiMR??

Według mojego rozumienia GVA wszystkie z powyższych sytuacji przyczynią się do jego wzrostu, lecz moim pytaniem jest czy także według ARiMR operacje te przyczyniają się do wzrostu GVA??

Wdzięczna byłabym o podanie innych możliwości, z jakimi się Państwo spotkali lub jakie wg Państwa istnieją i przyczyniają się do wzrostu GVA.

Bardzo liczę na Państwa pomoc.

Pozdrawiam

Rolniczka z Opolszczyzny.

 

Odpowiedź:

Gratuluję Pani znajomości problematyki w zakresie wzrostu GVA. Naprawdę.

Co do meritum sprawy – najłatwiej jest odpowiedzieć, że nie wiem. Bo tak jest w rzeczywistości. Nie mogę potwierdzić tego co Pani napisała, ani też zaprzeczyć. I w jednym ma Pani rację kierując to pytanie do ARiMR?! Bo to oni będą oceniać wnioski i przyjęte założenia. Nie będę też nic „wymyślał” dodatkowo, gdyż proponuję poczekać na ukazanie się stosownych dokumentów np. rozporządzenia MRiRW w sprawie działania modernizacja 2014-2020, wzoru biznesplanu i instrukcji do niego.

Niestety na dzień dzisiejszy moja wiedza w wymienionym zakresie jest taka jak i Pani.

Pozdrawiam

I. Gradka CDR O/Radom