cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam

Proszę o pomoc w wyjaśnieniu poniższej kwestii.

Moja żona będąc panną otrzymała gospodarstwo rolne (posiada nr producenta, korzysta z PROW, płaci KRUS), które jest tylko i wyłącznie jej własnością.

Na chwilę obecną jesteśmy małżeństwem - ziemia jest nadal własnością tylko żony. Na dzień dzisiejszy chcemy sporządzić notarialną rozdzielność majątkową - każda ze stron chce być nie zależna finansowo i posiadać odrębny majątek.

Czy w związku z tym ja, po sporządzeniu rozdzielności majątkowej mogę zakupić grunt rolny tylko na swoją własność, prowadzić gospodarstwo rolne i otrzymać nr producenta?

Czy mogę korzystać z programów PROW bez zgody małżonki?

pozdrawiam

Adam

Odpowiedź:

Po sporządzeniu rozdzielności majątkowej oczywiście może Pan zakupić grunty rolne tylko na swoją własność, także samodzielnie prowadzić to gospodarstwo i otrzymać nr producenta w ARiMR.

Co do korzystania z programów pomocowych UE – sytuacja jest bardziej skomplikowana. Niemniej jednak na pewno może Pan wystąpić o tzw. dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych (obszarowe). Co do innych działań z PROW 2014-2020 to nie mogę Panu udzielić wyczerpującej odpowiedzi, gdyż nowy PROW jest w fazie końcowej legislacji i nie ma jeszcze przepisów wykonawczych.

Podsumowując – chodzi o to, że ARiMR przygląda się i uważnie i bada sytuacje, które mogłyby w swoim założeniu prowadzić do stworzenia tzw. „sztucznych warunków” by uzyskać dofinansowanie!? To jest sprawa niezwykle złożona.

I.Gradka CDR O/Radom