cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień  Dobry

Brat przejął ziemię po ojcu z racji renty strukturalnej a następnie wziął  udział w programie młody rolnik.

Czy jest możliwość wydzielenia kawałka gruntu dla mnie jako brata na potrzeby budowy domu i odtworzenia działalności pozarolniczej. Aktualnie jest to pastwisko graniczące z jego działką siedliskową.

Odpowiedź:

Jest taka możliwość pod warunkiem spełnienia przez brata wymogów dotyczących realizacji i planów zapisanych w Planie Rozwoju Gospodarstwa. Brat musi wystąpić o zmianę założeń PRG i ARiMR sprawdzi czy to nie ma znaczącego (ujemnego) wpływu na zapisane do realizacji cele, powierzchnię użytków rolnych, wielkość ekonomiczną gospodarstwa, itp., itd.

Innymi słowy – trzeba wystąpić do ARiMR z pismem i zmianami w PRG. Przedtem najlepiej skonsultować to w ARiMR np. telefonicznie z osobą, która prowadziła wniosek o pomoc.

Trzeba pamiętać, ze jest to sprawa indywidualna i tak też jest każdorazowo rozpatrywana w ARiMR. Być może odpisując część gruntu, brat będzie musiał w zamian uzupełnić (dodzierżawić) taką samą część gruntu?!

Czy mogę prowadzić działalność w swoim imieniu lub ojca na działce siedliskowej.

Odpowiedź:

Działalność będzie Pan prowadził (na gruncie przekazanym lub dzierżawionym od brata) oczywiście w swoim imieniu i na własny rachunek.

Dziękuję

Krzysztof, Lubuskie

Odpowiedzi udzielił: I. Gradka CDR O/Radom