cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Wujek Pani Barbary jest właścicielem działki o pow. ok.1 ha, z którego zamierza podarować Jej ok. 25 a pod zabudowę.

PYTANIA:

1.      Kiedy wystąpić do gminy o wydanie decyzji o możliwości zabudowy - przed sporządzeniem umowy darowizny czy po?

2.      Jakie przedstawić notariuszowi dokumenty?

Uprzejmie odpowiadam:

Jeżeli umowa darowizny zostanie sporządzona przed wydzieleniem dla Pani Barbary 25 a - to stanie się Pani B. współwłaścicielką 1ha w ułamkowej części.

Notariuszowi należy przedstawić: wyciąg z księgi wieczystej (aktualny), plan przedmiotowej nieruchomości, zaświadczenie o uregulowaniu podatku.

Irena Lis