cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pan Leszek Ł. pyta: Jak uregulować stan prawny działki o pow. ok.1 ha, która:

od lat pięćdziesiątych była użytkowana przez dziadka, który ją otrzymał w wyniku reformy rolnej. Dziadek nie żyje od 40 lat, po jego śmierci działkę objął syn dziadka, a ojciec Pana Leszka Ł. od 1995 r. Pan Leszek posiada działkę „na podstawie aktualnej umowy dzierżawy", opłaca w Urzędzie Gminy wszelkie zobowiązania podatkowe, ale jako dzierżawca w rejestrze gruntów jest ujawniony dziadek?

Trudno o precyzyjną odpowiedź, ponieważ:

Jeżeli dziadek Pana Leszka otrzymał działkę w wyniku reformy rolnej - to w archiwum rodzinnym Ł. powinna być decyzja, stanowiąca o tytule własności.

Nie wiem czy po śmierci dziadka Pana Leszka było przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku i kto stał się właścicielem działki?

Gdyby dziadek otrzymał decyzje o nadaniu działki w wyniku reformy to brak uzasadnienia, dlaczego w rejestrze gruntów figuruje jako dzierżawca?

Pan Leszek Ł. nie wyjaśnił, z kim ma zawartą umowę dzierżawy.
Umowę dzierżawy można zawrzeć nie tylko z właścicielem gruntu, ale i posiadaczem.

Irena Lis;16 października 2009