cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Chciałabym uzyskać informacje na temat dopłat unijnych do hodowli koni wielkopolskich -jakie warunki trzeba spełniać aby zakwalifikować się do dopłat? Ile koni (klaczy,ogierów) trzeba posiadać? Czy jest możliwość dostania dotacji na zakup tych koni? W przyszłości w planach jest  przekwalifikowanie gospodarstwa rolnego w agroturystyczne(jazda konna, hotel dla koni),czy mam możliwość uzyskania z tego tytułu i na ten cel dotacji? W tym momencie posiadam klacze rasy polski koń zimnokrwisty z  jednostronnym pochodzeniem-czy mogę starać się o dopłatę?  Jest to nieduże gospodarstwo-w przyszłości liczba koni nie będzie przekraczać ok. 6-8sztuk. I jeszcze czy jest możliwość uzyskania dotacji w przypadku modernizacji stajni?

 

W temacie dopłat do hodowli koni rasy wielkopolskiej - można starać się o  dopłaty w ramach Pakietu 7.Programu rolnośrodowiskowego  pn. " Zachowanie  Zagrożonych Zasobów Genetycznych Zwierząt w Rolnictwie" Wariant 7.2 - Zachowanie lokalnych ras koni. Warunkiem jest wpis zwierząt do ksiąg hodowlanych i posiadanie min. 2 klaczy  tej rasy. Nie ma możliwości dofinansowania zakupu tych zwierząt. W odniesieniu do planów przekwalifikowania gospodarstwa na agroturystyczne -  jest możliwość dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 Działanie Różnicowanie  działalności na obszarach wiejskich (warunkiem jest KRUS). Co do koni zimnokrwistych -tylko określony typ i muszą to być zwierzęta  wpisane do ksiąg hodowlanych- warunki jak w przypadku koni rasy  wielkopolskiej ( dotyczy konia zimnokrwistego w typie sokólskim i  sztumskim). Modernizacja stajni może być przedmiotem dofinansowania w ramach Działania:  Inwestycje. Jednakże fundusz na to działanie jest już praktycznie wykorzystany. Może  zdarzyć się , że będzie jeszcze nabór choć to dość wątpliwe. Proszę pytać w  właściwym miejscowo oddziale ARiMR.

Anna Kęszycka CDR O/Poznań