cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. rozwiązania umowy dzierżawy z powodu niepłacenia, czynszu

 

Ojciec Pana X w 2004 r. zawarł umowę dzierżawy gruntów rolnych na okres 10 lat. W 2007r. ojciec Pana X zmarł. Dzierżawca od 2006 r. nie płaci czynszu mimo, że pobiera dotacje.

 

PYTANIE:

 Czy Pana X jako spadkobiercy wiąże umowa dzierżawy?

 

Uprzejmie odpowiadam:

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 922 § 1 kc prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

Pan X ma prawo pobierać czynsz dzierżawny i kontynuować umowę, którą zawarł Jego ojciec.

Jeżeli jednak Dzierżawca nie płaci w terminie i dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu (art. 703 kc).

 

Sędzia Irena Lis