cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy dzierżawca gruntów rolnych w wielkości do 5 ha jest zobowiązany do posiadania na własność ciągnika rolniczego?

Czy nie ma takiego obowiązku? Jeśli ma to w jakim akcie prawnym jest to ujęte?

________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Oczywiście – NIE.

Nie ma takiego obowiązku, nie ma takiego aktu prawnego.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom