cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy umowę dzierżawy która, została zawarta od 2004 do lutego 2017r. i jest ujawniona  w ewidencji. To można potraktować jako staż pracy w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ?

Nabycie przez rolnika indywidualnego wymaga posiadania kwalifikacji rolniczych. A osoba mająca wykształcenie inne niż rolnicze musi wykazać się 3 letnim stażem pracy.

 

Odpowiedź:

….„Natomiast za staż pracy, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

1)     podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2)     prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, „…… .

Poniżej adres internetowy:

https://www.anr.gov.pl/web/guest/kwalifikacje-rolnicze;jsessionid=FD1F8973EDB252A6875FDEFAA83DFCD4.internet_sb1

Umowa dzierżawy/staż pracy – TAK.

Dokumentem to potwierdzającym może być: zaświadczenie wydane przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta o posiadanym stażu pracy w rolnictwie.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom