cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy dając ziemię w dzierżawę np. na 10 lat będę mógł uzyskać status bezrobotnego? Posiadam gospodarstwo rolne po rodzicach. Gospodarstwo przypisane zostało 12 lat temu (obecnie mam 25 lat). Kończę studia i myślę o dofinansowaniu na działalność gospodarczą jednak przez posiadane gospodarstwo nie mogę być osobą bezrobotną.

Odpowiedź:

Najlepiej – zapytać w swoim PUP?!

Natomiast z moich informacji wynika, że oddanie ziemi w dzierżawę nie powoduje zmiany w gospodarstwie i możliwości ubiegania się o status bezrobotnego, ponieważ nadal jest Pan właścicielem.

….”Dobrowolne wyzbycie się przez właściciela posiadania (np. ustanowienie dzierżawy) nie usuwa przeszkody z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d PomocZatrudU. Istotą prawa własności jest bowiem możność korzystania z rzeczy („właściciel może...”). Dobrowolne niepobieranie pożytków z nieruchomości ustawodawca traktuje jako wynik świadomej decyzji ekonomicznej zainteresowanego, który - dopuszczając się takiego zaniechania - liczy zapewne na lepsze ukształtowanie swojej sytuacji materialnej z wykorzystaniem innego, alternatywnego źródła dochodu. Takie wykonywanie prawa własności również prowadzi do wniosku, że zainteresowany nie wymaga pomocy publicznej jako bezrobotny.”….

Poniżej adresy internetowe:

http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/artykul/status-bezrobotnego-a-praca-w-rolnictwie/

https://forumprawne.org/bezrobocie/586487-ziemia-w-dzierzawie-mozliwosc-zarejestrowania-sie-w-pup.html

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom