cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. wykonania umowy dzierżawy

Pani Maria K. pyta:

Czy dzierżawca gospodarstwa rolnego musi je użytkować osobiście?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 Po stronie dzierżawcy istnieje m.in. obowiązek racjonalnego wykorzystania gruntu - tego wymaga zasada zwykłej dobrej praktyki rolniczej.

Nie ma przeszkód by czynił to przy pomocy innych osób, ale zwracam uwagę na treść art. 698 kc:

§ 1. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani poddzierżawiać.

§ 2. W razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia.

 

Sędzia Irena Lis