cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot: wysokości emerytury rolniczej

 Pan Tomasz planuje podjąć prowadzenie działalności rolniczej i pozarolniczej. Wie, że w związku z tym będzie zobowiązany opłacać składkę emerytalno-rentową w podwójnej wysokości.

 

PYTANIE:

 Czy Jego emerytura będzie również dwukrotnie wyższa?

Uprzejmie odpowiadam:

 

W myśl art.24 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1997 r. nr 7,  poz. 25 ze zm.) emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części składkowej i części uzupełniającej, ustalonych zgodnie z art. 25 i 26. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.

 

Poddaję pod rozwagę Pana Tomasza celowość dokładnego przeczytania cyt.wyżej art. 25 i 2

Sędzia Irena Lis