cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. wysokości emerytury rolniczej

  

Pan Tomasz wie, że prowadząc działalność rolniczą i poza rolniczą będzie zobowiązany do płacenia składki w podwójnej wysokości.

 

PYTANIE:

Czy Jego emerytura będzie również dwukrotnie wyższa?

Uprzejmie odpowiadam:

 

W myśl art. 24 ustawy 2 dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeni rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.) emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części składkowej i uzupełniającej, ustalonych zgodnie z art. 25 i 26. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.

Poddaję pod rozwagę Pana Tomasza celowość dokładnego przeczytania cyt. wyżej art. 25 i 26.

  

Sędzia Irena Lis