cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. wykonania umowy dzierżawy

 

 Pani Maria K. pyta:

       Czy dzierżawca gospodarstwa rolnego musi je użytkować osobiście?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Po stronie dzierżawcy istnieje m. in. obowiązek racjonalnego wykorzystania gruntu - tego wymaga zasada zwykłej dobrej praktyki rolniczej. Nie ma przeszkód by czynił to przy pomocy innych osób, ale zwracam uwagę na treść art. 698 k. c.

 

§ 1. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bez -płatnego używania ani poddzierżawiać.

 

§ 2. W razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia.

  

Sędzia Irena Lis