cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. płatności bezpośrednich

 

Mama Pana Kamila gospodarstwo rolne o pow. ok.20 ha planuje przekazać obydwu synom na współwłasność.

 

PYTANIE:

 

Czy posiadając gospodarstwo na współwłasność jest możliwe otrzymywanie dopłat bezpośrednich?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Zgodnie z art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ranach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. nr 170, poz.1051 ze zm.) w przypadku, gdy działka rolna jest przedmiotem współposiadania płatności obszarowe przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacie wyrazili pisemną zgodę.

Zgodę, o której mowa w ust. 7, dołącza się do wniosku o przyznanie płatności obszarowych.

 

Sedzia Irena Lis