cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dat. współwłasności

 

Pan Andrzej i Jego brat z gospodarstwa ojca wydzierżawili po 0.25 ha przeznaczając te działki pod budynki gospodarcze. Wszyscy trzej wystąpili do ARiMR o dotacje na inwestycje.

Od Pana Andrzeja wg. Jego relacji Agencja zażądała przed rozpoznaniem wniosku - zgody brata i ojca.

 

 

PYTANIE:

 

Dlaczego Agencja trzy odrębne gospodarstwa traktuje jak jedno?

 

Trudno mi udzielić wiążącej odpowiedzi - wobec braku pisma wystosowanego do Pana Andrzeja przez Agencję.

 

Jeżeli On, ojciec i brat posiadają tytuły własności do swoich gospodarstw, ujawnione w księdze wieczystej - wystarczy je przedstawić w Agencji do wyjaśnienia.

W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach; może rozporządzać rzeczą. (art. 140 kc).

 

Sędzia Irena Lis.