cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. dziedziczenia gospodarstwa rolnego

 

Spadek, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne, otworzył się w 1998 r.

 

Kto może stwierdzić, że spadkobierczyni w wieku 70 lat jest trwale niezdolna do pracy w rozumieniu art. 1059 ust. 4 kc.?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Przy każdym Urzędzie Powiatowym są Komisje, które orzekają o niepełnosprawności zainteresowanych. Właściwym miejscowo jest Urząd miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Sędzia Irena Lis