cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam.
 Jestem rolnikiem z Wielkopolski.
 Mam pytanie .
 Jestem rolnikiem niskotowarowym i czekam na ostatnią już 5 płatność .
 Jak już dostane tą piątą wpłatę co ja muszę zrobić ?
 Czy muszę jakiś wniosek złożyć do agencji i rozliczyć się z tych dwóch lat 
od ostatniej kontroli która była po trzecim roku .Jak tak to ile mam na to 
czasu? Proszę o odpowiedz....
 Pozdrowienia...
 Rolnik...

Witam,
z informacji uzyskanych w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, iż na chwilę obecną nie musi Pan składać żadnych dokumentów po otrzymaniu 5 płatności dla gospodarstw niskotowarowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 286 poz. 2870),
§ 14. Producent rolny, któremu przyznano płatność dla gospodarstwa niskotowarowego, przechowuje, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz dokumenty handlowe w rozumieniu rozporządzenia 4045/89/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego dyrektywę 77/435/EWG (Dz. Urz. WE L 388 z 30.12.1989, z późn. zm.)1), związane z przyznaną płatnością.
 
Z poważaniem
Anna Kowalska
Zespół Systemów Produkcji Rolnej
CDR Brwinów