cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. prawa i obowiązków pobierającego rentę strukturalną

 

Wuj Pani Sylwii otrzymuje rentę strukturalną.

 

PYTANIE:

 

Czy wuj - bez ryzyka utraty renty - może stać się jednym z czerech współwłaścicieli działki o pow. 0.56 ha, która ma obecnie status działki ornej, ale w planach jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną?

Uprzejmie odpowiadam:

 

W myśl § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. nr 109, poz. 750 ze zm.) w przypadku, gdy:

1.      uprawniony do renty strukturalnej jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia działalności pozarolniczej gospodarczej,

 

2.      uprawniony do renty strukturalnej lub jego małżonek podejmie prowadzenie działalności rolniczej, jako właściciel (współwłaściciel) lub posiadacz (współposiadacz gospodarstwa rolnego z zastrzeżeniem ust. 2

 

wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu od miesiąca zaistnienia tych okoliczności.

 

Sędzia Irena Lis