cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. ubezpieczenia społecznego domownika

 

Pani Apnierzka PYTA:

czy jej  przyjaciel, właściciel  2 ha gruntu może Ją ubezpieczyć w KRUS?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Jeżeli przyjaciel Pani Agnieszki jest rolnikiem tzn. prowadzi osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym w tym również w ramach producentów rolnych, a Ona pozostaje z nim jako domownik we wspólnym gospodarstwie domowym i nie jest związana stosunkiem pracy to może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w zakresie ubezpieczenia: wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz emerytalno-rentowego pod warunkiem, że nie podlega innemu ubezpieczeniu, nie ma ustalonego prawa do renty lub emerytury, lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust.1 i 2, 7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr.50, poz.291 ze zm.).

Sedzia Irena Lis