cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. wspólności majątkowej małżeńskiej

podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

Mąż Pani Beaty przed ślubem z Nią otrzymał od rodziców 7 ha gruntu, które wydzierżawił do 2011 r. W 2012 r. otrzyma on emeryturę górniczą.

 

PYTANIA:

  1. Czy jako właściciel gruntu będzie musiał wystąpić o zawarcie wspólnoty małżeńskiej?
  2. Czy po zakończeniu dzierżawy Pani Beata będzie mogła być ubezpieczona w KRUS?

 

ad. pyt. 1

Prawdopodobnie chodzi o dopuszczenie Pani Beaty do wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeżeli Jej mąż chce, aby jego majątek odrębny należał do wspólności majątkowej małżeńskie) -wystarczy złożenie oświadczenia u notariusza nawet przed zakończeniem umowy dzierżawy.

 

ad. pyt. 2

Zgodnie z art.7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu podlega rolnik z mocy ustawy, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny dot. wspólności majątkowej małżeńskiej

podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Mąż Pani Beaty przed ślubem z Nią otrzymał od rodziców 7 ha gruntu, które wydzierżawił do 2011 r. W 2012 r. otrzyma on emeryturę górniczą.

 

Sędzia Irena Lis