cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Ojciec Pani K. wystąpił jako właściciel gospodarstwa rolnego o przyznanie płatności obszarowych.

W 2007 r. gospodarstwo to przekazał Pani K.

Przed śmiercią ojca t. w październiku 2007 r. Agencja jeszcze nie wydała decyzji o przyznaniu na to gospodarstwo płatności.

Po załatwieniu formalności Pani K. już na swoje nazwisko otrzymała decyzję o przyznaniu płatności obszarowych, uzupełniających oraz tzw. płatność zwierzęcą.

Za rok 2009 Agencja odmówiła przyznania płatności.

Pani K. podaje, że powierzchnia gospodarstwa oraz liczba zwierząt nie uległa zmianie.

PYTANIA:

  1. Dlaczego Agencja odmawia wglądu do decyzji z 2006 r.?
  2. Dlaczego nie otrzymała płatności za 2009 r.?
  3. Czy ma złożyć odwołanie od negatywnych decyzji?

Uprzejmie odpowiadam:

Z uwagi na brak znajomości uzasadnienia decyzji Agencji - nie mogę udzielić wiążącej odpowiedzi.

Natomiast poddaję pod rozwagę Pani K. skorzystanie z uprawnienia przewidzianego w art.19 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. nr 170, poz.1051) od decyzji w sprawie płatności obszarowych przysługuje odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

Sędzia Irena Lis

7.01.2010 r.