cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Właściciele sadu zamierzają przekazać go dwóm córkom w formie darowizny:

PYTANIA:

  1. Czy do aktu notarialnego muszą się stawić jednocześnie obydwie córki darczyńców (jedna z nich przebywa w USA).
  2. Jakie należy przedstawić notariuszowi dokumenty?
  3. Czy nabywczynie sadu, będą mogły go w przyszłości sprzedać?

Uprzejmie odpowiadam:

ad. pyt. 1

Przy sporządzaniu darowizny obdarowane nie muszą jednocześnie stawić się do aktu notarialnego. Przebywająca w USA oświadczenie o przyjęciu (bądź odrzuceniu darowizny) może złożyć w polskim konsulacie albo udzielić notarialnego pełnomocnictwa siostrze do złożenia w jej imieniu oświadczenia.

ad. pyt. 2

Darczyńcy winni są przedstawić notariuszowi:

a) wyciąg z ewidencji gruntów

b) zaświadczenie z Wydziału Ksiąg Nieczystych o tym, że są właścicielkami gruntu

c) wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

d) koszty notarialne - zależne od wartości przedmiotu darowizny,

e) od stycznia 2007 r. nie obowiązuje żaden podatek między stronami w I-ej grupie podatkowej, do której należą dzieci darczyńców,

ad. pyt. 3

W myśl art. 140 kc. w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno -gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, może rozporządzać rzeczą.

Sędzia Irena Lis

6 stycznia 2010 r.