cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pani Marianna N. ur. w 1945 r. planuje z synem i synową w woj. zachodnio-pomorskim kupić grunty rolne i zabudowania postawić.

Przez pierwsze 20 lat życia mieszkała na Mazurach.

PYTANIA:

  1. Czy po dokonaniu kupna gruntów rolnych, będzie traktowana jako rolnik?
  2. Czy ma znaczenie fakt, że gospodarować chce w innym województwie a nie tym, w który spędziła pierwsze lata?

Uprzejmie odpowiadam:

ad pkt 2

Nie ma żadnego znaczenia dla wyboru lokalizacji gospodarstwa, poprzednie zamieszkiwanie

ad pkt 1

Przez pojęcie rolnik rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr. 50, poz. 291).

Sędzia Irena Lis

6 stycznia 2010 r.