cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. prawa i obowiązków przejmującego gospodarstwo w zamian za rentę strukturalną

 

Czy po przejęciu gospodarstwa rolnego w zamian za rentę strukturalną - można jednocześnie wykonywać zatrudnianie na podstawie umowy o pracę?

Uprzejmie odpowiadam:

 

Na pewno jednym z podstawowych obowiązków przejmującego gospodarstwo rolne w trybie § 7 ust. 1, pkt 1, lit .a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 1090 poz.750 ze zm.) jest prowadzenie osobiście działalności rolniczej na  przejętych użytkach rolnych co najmniej przez okres 5 lat.

 

Czy możliwe jest łączenie prowadzenia działalności rolniczej z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę zależy od bardzo wielu czynników np. wielkości gospodarstwa, odległości pomiędzy jego położeniem a wykonywanie zatrudnienia, rodzajem pracy, zdolnościami organizacyjnymi zainteresowanego.

 

Sedzia Irena Lis