cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. wykonywania umowy dzierżawy

 

Pan Szymon N.

 

PYTA:

 

1.      Kto jest zobowiązany do opłacania podatku dochodowego od czynszu dzierżawnego? - właściciel gruntu czy dzierżawca?

 

2.      Czy wymiana usług mechanizacyjnych z pominięciem odpłatnej formy - w ramach usług sąsiedzkich - z udziałem maszyn i urządzeń zakupionych ze środków Unii Europejskiej, gdzie beneficjent zobowiązał się do niewykorzystania sprzętu do działalności pozarolniczej - może być realizowana?

 

Uprzejmie odpowiadam

 

ad. pyt. 1

Do płacenia podatku od pobieranego czynszu najczęściej jest zobowiązany, ten który go otrzymuje ale strony mogą postanowić inaczej.

 

ad. pyt. 2

Świadczenie pomocy bezpłatnie nawet przy wykorzystaniu maszyn rolniczych może być wykonywane, takie działanie zacieśnia więzi sąsiedzkie, które są na pewno zjawiskiem cennym.

 

Sędzia Irena Lis