cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. darowizny obciążonej poleceniem

 

Rodzice Pani M. są właścicielami gospodarstwa o pow. 12 ha. Zamierzają je przekazać synowi, który prowadzi działalność rolniczą i jednocześnie zobowiązać go do wypłacenia siostrze i bratu równowartości po 1 ha gruntu.

Siostra jest zatrudniona poza rolnictwem.

Brat pobiera rentę socjalną.

 

PYTANIE:

 

Czy rodzice w akcie notarialnym mogą zastrzec, że w razie nie dokonania spłaty przez przejmującego gospodarstwo w określonym terminie - będzie on zobowiązany wydzielić rodzeństwu po 1 ha?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Wydzielenie w naturze z 12 ha gospodarstwa osobom nie związanym z rolnictwem - byłoby sprzeczne z zasadami dobrego gospodarowania i nie leży w żadnym interesie.

Poddaję pod rozwagę - dla uniknięcia w przyszłości sytuacji konfliktowej związanej z realizacją spłaty w terminie wymienionym w akcie notarialnym - całe gospodarstwo przekazać trojgu dzieciom na współwłasność np. po 10/12 dla prowadzącego działalność rolniczą i po 1/12 dla pozostałych.

W czasie dogodnym dla wszystkich współwłaścicieli - mogliby wystąpić o zniesienie współwłasności na zgodny wniosek. Do czasu zniesienia współwłasności części rodzeństwa pozostawałaby w użytkowaniu prowadzącego gospodarstwo, który płaciłby im odpowiedni czynsz.

Sędzia Irena Lis