cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. działalności gospodarczej

 Pani Monika planuje zająć się uprawą ogórków, rzodkiewki, pomidorów w tunelach foliowych, na działce o pow. ok. 7000 m2 , która jest własnością męża.

 

PYTANIA:

 

1.      Czy może podjąć działalność gospodarczą na działce, która nie jest jej własnością, czy ew. lepiej aby stanowiła współwłasność z mężem?

2.      Jakie są wymagania przy rejestracji takiej działalności?

 

ad. pyt. 1

Nie ma przeszkód, aby za zgodą męża Pani Monika postawiła tunele foliowe na działce stanowiącej jego własność. Gdyby zamierzała występować do banku o kredyty to nie wykluczone, że mogłoby się pojawić po stronie kredytodawcy żądanie przedstawienia tytułu własności do działki. W formie notarialnej mąż może złożyć oświadczenie o dopuszczeniu żony do współwłasności.

 

ad. pyt. 2

Wszelkie zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są regulowane ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Przed podjęciem takiej działalności należy złożyć wniosek na formularzu o wpis do ewidencji gospodarczej (w Urzędzie Gminy). Wniosek o wpis można złożyć osobiście lub listem poleconym. Organ gminy weryfikuje treść wniosku pod względem formalnym i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, (art. 26 ust. 2, 3 cyt. ustawy).

 Sędzia Irena Lis