cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Jestem rolnikiem z województwa lubuskiego. Czy muszę mieć przeprowadzony obowiązkowo audyt z cross-compliance ( 20% ponoszę opłat), aby otrzymywać dopłaty bezpośrednie?.

Witam,
rozumiem ,że pod słowem "audyt", kryje się wizyta doradcy  w ramach
podpisanej umowy ( 80 % +20% Pani udziału) w celu sprawdzenia dostosowania
gospodarstwa do wymogów Cross Compliance( wymogów wzajemnej zgodności).
Wizyta doradcy  nie jest audytem  lecz próbą sprawdzenia wspólnie z Panią
czy gospodarstwo spełnia wymogi CC, albowiem przestrzeganie tych wymogów
jest obowiązkiem każdego, kto ubiega się o dopłaty bezpośrednie, płatności
rolnośrodowiskowe, ONW, zalesianie.
Wizyta doradcy  powinna dać Pani odpowiedź na to czy spelnia Pani te wymogi
czy nie. Wymaga to jednak dobrej współpracy między Panią a doradcą.
Jesli jest Pani pewna, że gospodarstwo spełnia  wszystkie wymogi CC to
oczywiście wizyta jest zbędna.
MożePani również zapoznać się z wymogami, z obwieszczenia MRi RW i
samodzielnie sprawdzić czy wszystko w gospdoarstwie jest zgodne z wymogami
CC i Dobrej Kultury Rolnej.
 Anna Litwinow CDR O/Radom