cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Witam!
Prowadzę ekologiczne gospodarstwo rolne w woj. zachodniopomorskim. Chciałabym wykopać staw hodowlany. Czy jest możliwość uzyskania na ten cel dotacji?
Pozdrawiam
Pani Joanno, na wybudowanie stawu hodowlanego można uzyskać dofinansowanie w ramach PO "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", oś II - AKwakultura, rybołówstwo śródladowqe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, środek 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb. Jest to działanie, na które mozna obecnie składć wnioski - są dostepne jeszcze środki finansowe. Aby dokonac takiej inwestycji należy spełnić wszystkie wymogi formalne związane z realizacją takiego przedsięwzięcia (Prawo budowlane, Prawo wodne, Ochrona środowiska). Jednym z kosztów kwalifikowalnych jest budowa obiektu do chowu lub hodowli ryb.Nalezy pamiętać o tym, iż występując o sfinansowanie budowy muszę dołączyć oprócz dokumentów potwierdzających mozliwość wykonania inwestycji kosztorys inwestorski, który określi koszty jego wykonania. Wysokość dofinansowania do 60% poniesionych kosztów netto. Można również uzyskać zaliczkę w wysokości 70% przyznanej pomocy.
Moja praktyczna wskazówka - proszę w pierwszej kolejności zorientować się w miejscowym starostwie jakie musi Pani spełnić wymagania formalne aby zrealizować taką inwestycję. Mając takie informacje oraz znając termin ich wykonania oraz koszty można wtedy myśleć o przygotowaniu stosownego wniosku. Szczegółowe informacje nt. w/w działania znajdzie Pani na stronie internetowej MRiRW oraz ARiMR w zakładce "RYBY 2007-2013".
Nie jest to proste, ale namawiam do podjęcia tego problemu. Życzę powodzenia
Bolesław Pieczyński
CDR O/Radom