cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. dopłaty do gospodarstwa a pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Żona Pana Mariana jest właścicielką gospodarstwa rolnego, które wspólnie uprawiają i otrzymują dopłaty bezpośrednie.

Obecnie ona korzysta z renty wypłacanej przez KRUS, pracuje tylko Pan Marian.

 

PYTANIE:

Kto w tym roku będzie mógł ubiegać się o dopłaty: żona czy Pan Marian

 

Uprzejmie odpowiadam:

 Zgodnie z art.7 pkt.7 i 8 ustawy a dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. nr 170, poz. 1051 ze zm.) w przypadku, gdy działka rolna jest przedmiotem współposiadania, płatności obszarowe przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

Zgodę, o której mowa w ust. 7 dołącza się do wniosku o przyznanie płatności.

 Sędzia Irena Lis