cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. przekazania gospodarstwa rolnego

 

Ojciec Pana X posiada Własne gospodarstwo oraz od 18 lat uprawia również część należącą do jego nie żyjącego brata. Obecnie całe gospodarstwo chciałby przekazać Panu X.

 

PYTANIE:

Jakie należy podjąć działania?

Uprzejmie odpowiadam:

 

Pierwszą czynnością będzie wystąpienie do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po wuju Pana X dla ustalenia spadkobierców.

Jeżeli jedynym spadkobiercą okazałby się ojciec Pana X, to po uprawomocnieniu się postanowienia i dokonaniu wpisu do księgi wieczystej - może dysponować przedmiotem spadku.

W innym wypadku, przed przekazaniem gospodarstwa Panu X, należy dokonać działu spadku - w trybie sądowym albo notarialnym.

 

Sędzia Irena Lis