cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam, czy dopłaty niskotowarowe podlegają zwrotowi jeżeli w planie miałem osiągnąc powyżej 4 ESU a ja po 5 latach nie będe miał 4 ESU ? 

( przedsięwzięcie zadeklarowane w planie zrealizowałem - miałem zakupić maszyne,  i dostałem 4  ratę,   ale aby osiągnąć 4ESU miałem w planie mieć 4 lochy a nie mam żadnej,  obecnie przestawiłem się na obsadzenie pola ziemniakami na sprzedaż  bo mi się bardziej opłaca)

Witam,
z informacji uzyskanych w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, iż na chwilę obecną jeżeli zrealizował Pan przedsięwzięcie zadeklarowane w Planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego i uzyskał 4 ratę płatności, może oczekiwać Pan wypłaty 5 raty płatności.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 286, poz. 287 ) z późn. zmianami, płatność dla gospodarstwa niskotowarowego podlega wstrzymaniu lub zwrotowi, jeżeli producent rolny przeniósł własność gospodarstwa niskotowarowego przed upływem 5 lat od dnia przyznania płatności dla gospodarstwa towarowego, z zastrzeżeniem § 11.
Warto również pamiętać, iż zgodnie z § 14. ww. Rozporządzenia, Producent rolny, któremu przyznano płatność dla gospodarstwa niskotowarowego, przechowuje, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz dokumenty handlowe w rozumieniu rozporządzenia 4045/89/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego dyrektywę 77/435/EWG (Dz. Urz. WE L 388 z 30.12.1989, z późn. zm.)1), związane z przyznaną płatnością.
 
Pozdrawiam serdecznie
Anna Kowalska
Zespół Systemów Produkcji Rolniczej
CDR w Brwinowie