cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dot. emerytury rolniczej.

 

Teściowa Pana X przed przyznaniem jej renty strukturalnej przez ponad 20 lat opłacała składki w ZUS, a ostatnie 13 lat prowadziła gospodarstwo rolne i podlegała ubezpieczeniu

Społecznemu rolników.

 

 Pytanie: Czy po zakończeniu pobierania renty strukturalnej otrzyma emeryturę rolniczą

Czy w ZUS?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Od 8 stycznia 2009 r. wprowadzeniem art.33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o emeryturach kapitałowych [Dz.U.nr.228,poz.1507] rolnikom urodzonym po 1948 r .została ograniczona możliwość uzyskania emerytury rolniczej , jeżeli nie przepracowali w rolnictwie 25 lat

/emerytura zwykła/ lub 30 lat /wcześniejsza/.Nie mogą podczas ustalania prawa do emerytury

/renty/ doliczać pozarolniczych okresów  ubezpieczenia .Muszą udowodnić wyłącznie pracę rolniczą.

 

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998  roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych {  Dz , U .z  2004  pt.39 , poz.353 ze zm } ubezpieczonym  urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r  przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego , wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn , z zastrzeżeniem art.46-50 i 184.

 

Sędzia Irena Lis