cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Pani Joanna w 2004 roku zawarła umowę dzierżawy gruntu rolnego na okres 10 lat. W 2010 roku wydzierżawiający zmarł.

Czy umowa dzierżawy obowiązuje spadkobierców wydzierżawiającego?

Umowa dzierżawy mimo śmierci wydzierżawiającego trwa nadal. Zgodnie z art. 922 §1 kc. Spadkobiercy wchodzą w prawa i obowiązki z chwilą śmierci zmarłego – mogą pobierać czynsz ale brak uzasadnienia do rozwiązania umowy dzierżawy przed upływem terminu, na jaki została zawarta – tylko z powodu śmierci wydzierżawiającego.

Sędzia Irena Lis