cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

W skład masy spadkowej po ojcu Pana Andrzeja wchodzi 45 ha z zabudowaniami.

Jest troje spadkobierców; małżonka i dwóch synów.

  1. Czy gospodarstwo można podzielić : 20 ha z zabudowaniami dla jednego syna i 25 ha dla drugiego syna
  2. Czy korzystniej będzie w postępowaniu spadkowym złożyć przez synów oświadczenie iż zrzekają się swoich udziałów na rzecz matki, a ona w trybie notarialnym dokonałaby podziału majątku
  3. Czy każdy ze spadkobierców , który otrzyma ziemię będzie mógł wystąpić o dotacje dla młodego rolnika?

 

Pierwszą czynnością, którą wszyscy spadkobiercy winni przeprowadzić to postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Jeżeli między spadkobiercami nie ma sporów o podział majątku, to na osnowie ugody można go dokonać w trybie notarialnym, bez uprzedniego składania oświadczeń na rzecz matki, po prostu spadkobiercy przed notariuszem podejmą decyzję co do sposobu podziału schedy.

Pan Andrzej sygnalizuje podział majątku tylko między nim a bratem, skoro jedną ze spadkobierczyń jest i Ich matka, jej interes przy podziale również powinien być uwzględniony.

Po załatwieniu formalności ze spadkobraniem i podziałem, każdy z właścicieli części gospodarstwa może wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Agencji o przyznanie pomocy finansowej.

Poddaję pod rozwagę dokładne poznanie treści Rozporządzenia MRiRW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego PROW na lata 2007-2013 (DZ.U. nr 200, poz. 1443 ze zm).

Sędzia Irena Lis