cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam , co muszę zrobić jeśli chce zabić świnie na własny użytek ale jest 
kolczykowana.

W przypadku uboju świni w gospodarstwie należy zgłosić fakt planowanego
uboju co najmniej 24 godziny wcześniej urzędowemu lekarzowi weterynarii
(zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lipca 2007 w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji miesa przeznaczonego na użytek własny),
podając swoje dane, miejsce i termin planowanego uboju, numer
identyfikacyjny zwierzęcia i zgłoszenie tuszy do badania poubojowego. W
obecnosci lek. wet. niszczy się kolczyk ze znakami identyfikacyjnymi a
lekarz wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania poubojowego w
kierunku włośni
Poza tym należy przestrzegać nastepujacych warunków:
- zwierzę musi być zdrowe,
-gospodarstwo musi być wolne od chorób zakaźnych zwierząt,
- w przypadku stosowania produktu leczniczego musi upłynąć karencja.
Należy również pamiętać, że ubój musi odbyć się przy zachowaniu przepisów o
ochronie zwierząt. Mają one na celu zminimalizowanie cierpienia zwierząt
zwiazanego z czynnościami  wykonywanymi w trakcie uboju. Ważne jest, aby
czynności te były wykonywane przez osobę przygotowaną teoretycznie i
praktycznie.
Anna Kęszycka CDR O/Poznań