cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. kwalifikacji rolniczych następcy

 

Pani Anna P. lat 20, studiuje na kierunku nie związanym z rolnictwem. Rodzice zamierzają przekazać Jej 9 ha w zamian za rentę strukturalną.

 

PYTANIA:

  1. Czy przy braku wykształcenia rolniczego spełni kryteria następcy?
  2. Czy po przekazaniu gospodarstwa dopuszczalna będzie dzierżawa notarialna od osób fizycznych?
  3. Czy wiadomo kiedy rozpocznie się nabór wniosków?

Uprzejmie odpowiadam:

 

Jednym z warunków, które musi spełnić następca przejmujący gospodarstwo jest posiadanie kwalifikacji rolniczych (§ 7 ust.2, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej rolnictwie.

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres liczony od dnia złożenia wniosku, w którym osoba przejmująca gospodarstwo rolne podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.(§ 7 ust. 3 cyt. Rozporządzenia).

Prowadzenie gospodarstwa rolnego na własnych gruntach w połączeniu z dzierżawionym i zależy przede wszystkim od decyzji zainteresowanego.

Nie potrafię określić kiedy zostanie ogłoszony nabór nowych wniosków.

 

Sędzia Irena Lis