cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

Pan Krzysztof L. oficer marynarki handlowej, wykształcenie średnie, planuje zrezygnować z zawodu i pracować w gospodarstwie 100 ha ojca, które w przyszłości mógłby przejąć.

 

PYTANIA:

 

  1. Jakie winien spełnić warunki by podlegać ubezpieczeniu w KRUS?
  2. Czy mógłby ubiegać się o dotacje dla młodego rolnika?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Jeżeli podejmie pracę w gospodarstwie ojca jako domownik może zostać zgłoszony do ubezpieczenia społecznego rolników.

Domownik to osoba bliska rolnikowi, która:

-         ukończyła 16 lat,

-         pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

-         stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz.291 ze  zm).

 

Rozważając wystąpienie z wnioskiem o dotację w ramach programu „młody rolnik” poddaję pod rozwagę Pana Krzysztofa wcześniejsze dokładne poznanie treści Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Miejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz.1443 ze zm.).

 

Sędzia Irena Lis